Rømø under 2. verdenskrig

Kronologisk oversigt

Forside om 2. verdenskrig


     Før 1940

     1940

     1941

     1942

     1943

     1944

     1945

     1946

     Efter 1946

     Kilder

     Links
 

Kontakt

Denne hjemmeside handler om Rømø under 2. Verdenskrig - for så vidt angår hændelser der har med krigen at gøre. Bunkers og værnemagtens øvrige anlæg er stort set ikke omtalt.

Oplysningerne er opstillet kronologisk i punktform uden forklaring og kommentering. Oplysningerne er refereret som de er modtaget - det vil sige at der er modsigelser og fejl flere steder.


Engelsk besøg på Rømø kort efter kapitulationen.

Hjælp til at læse oplysningerne
Hvis en dato står i parentes er den usikker. Hvis der står f.eks.: ....09. betyder det september måned uden specifik datoangivelse. Står der et tal efter datoen er det et klokkeslet.
Efter de enkelte tekster står der et eller flere tal i parentes. De refererer til de enkelte kilder i siden med kildehenvisninger.

"Næste side = Før 1940"

til top