Rømø under 2. verdenskrig

1944

Forside om 2. verdenskrig


Forside om Rømø

     Før 1940

     1940

     1941

     1942

     1943

     1944

     1945

     1946

     Efter 1946

     Kilder

     Links
 

Kontakt

(......) Eller 1945
Økommandant Seeger sælger illegalt våben til den danske modstandsbevægelse. Det opdages og han bliver henrettet i Berlin. Muligvis drejer det sig om en anden person. (35).

(......) Eller måske starten af 1945
To tyske officerer er på aftenbesøg på hotel Rømø, hvor de drikker sig fulde. De tager skinnemotorcyklen tilbage til Rolandstillingen i Lakolk. De glemmer at der lukkes af med pigtråd over skinnevejen hver nat i Lakolk. De kører direkte i pigtråden og bliver voldsomt forrevne. (26 (fra hans far). 

(......)
Det sidste års tid af krigen er der hollandske krigsfanger i Klumpbjergene ved Kongsmark. (17). 

(…..)  
Der bliver sendt våben til modstandsbevægelsen i Skærbæk med tog mærket: ”Værnemagten Rømø”  - Så fatter tyskerne ikke mistanke ! (29). 

04.01.
Et amerikansk 4-motors B17F
42-30606 bombefly nødlander i snevejr på Havsand  ud for Stormengene ved sydenden af Rømø. Det har navnet "El Diablo" og koden GY-U. Det har hjemme på den engelske base Thurleight og dagens bombemission er over Kiel.
Flyet
bliver beskudt af et tysk fly over Ballum, hvor der går ild i den yderste højre motor. Nødlandingen foregår som en hård mavelanding. Flyet taber bl.a. en motor og en del af agterpartiet.
Efter landingen begynder besætningen at pumpe 2 gummibåde op og gøre dem klar med proviant og udstyr for at slæbe dem ud til Lister Dyb og sejle bort. Et par salver fra tyske soldater på observationsposten på Stagebjerg får dem til at overgive sig.
Kort efter bliver de hentet af en tysk motorbåd fra Sild
I løbet af den næste uge bliver flyet skilt ad og overført til Sild.
Besætningen er canadisk og på 10 mand. Alle mand er uskadte. Mandskabet udgøres af pilot Charles E. Tucker Jr., copilot Eugene R. McFadden, navigatør Owen W. Johnson, bomber Sidney Passin, skytte Samuel J. Coving, radiooperatør Arthur L. Pahl, samt skytterne Laurence W. Neuhauser, Stephen J. Korba, Milton J. Badeaux og John F. Bentley.
Hans Mærsk Jensen i Vestergårde kører gummibåde og andet udstyr til Værnemagtens kontor i Kongsmark. (2, 10, 34). 
Ernst Adams der under krigen var radaroperatør på Rømø og døde på Rømø ca 1997 er som tysk soldat med i aktionen. (9).

05.01.
Flere bølger af mere end 100 allierede bombefly i alt passerer øen mod øst på vej mod Kiel. (2). 

09.01.
I dag løftes det nødlandede fly op på Havsand op på dækket af en kranbåd og sejles til Sild. (2). 

19.01.
Vejene, især fra Kongsmark og sydpå, er ufarbare for almindelige biler p.g.a. den megen lastbiltrafik med sand og grus.
Værnemagten laver derfor akkord med ejerne af 7 spand heste fra Sydlandet om kørsel med cement, sand og grus til Stagebjerg. Der gives 30 kr. pr. tur, og der kan i godt vejr køres 3 ture dagligt. (2). 

(26.01.)       
En ballon med branddunk ?. (11). 

Ved middagstid driver en spærreballon i lav højde ind over Juvre dyb mod nordøst. (2). 

28.01.
Masser af allierede fly overflyver Rømø om natten den 28.01 og om morgenen d. 29.01. mod øst. Det er den hidtil største overflyvning af Rømø under 2. verdenskrig. (2). 

En engelsk Stirling III (EF505 - kodet EX-R) bombemaskine (RAF) skydes ned af en tysk natjager, muligvis ført af Fw. Möller. Flyet styrter på Juvre Sand ved Rømøs nordende. Det kommer fra basen Lakenheath og er på mineudlægningsoperation i Kielerbugten. Inden flyet rammer jorden kastes 3 magnetiske luftminer ved Juvre.
Seks af flyets besætning bliver d. 3. februar begravet på Kirkeby kirkegård på Rømø af den tyske feltpræst Bukin fra Sild. Det er piloten Charles Clifton, flyingeniør Leslie G. Rush, navigatør Thomas E. Ord, bomber Albert E. Sealy fra Canadas Luftvåben samt skytterne Walter Newman og Andrew Johnston.
Flyets tredje skytte Cyril Atherton findes ilanddrevet ved Vester Vedsted d. 10 februar og begraves i Gravlunden i Esbjerg

Carl Petersen fra Juvre besøger den nedstyrtede maskine. (1,9,11,34)

Indtil nu er der begravet 27 døde flyvere på Rømø kirkegård. (1). 

29.01.
En lysbombe falder ned mellem Havnebyvej og pakhuset i Kongsmark. Den brænder ud på jorden. (2).

Der falder en brandbombe ned i Christian Hansens plantage i Kongsmark. Den forårsager kun ringe skade. (2). 

31.01.
De 3 magnetiske miner fra den 28.01 der er ca. 3 m. lange, uskadeliggøres af en tysk minør. Senere fragtes de til Kongsmark og sejles til Sild. (2). 

(11.02.)       
Politivagten på Rømø advarer kraftigt befolkningen mod at nærme sig nedstyrtede fly, forsagere m.m. (1).

11.02.
I nat bliver beboerne i 2 huse i Kongsmark frarøvet ting af bevæbnede soldater. Soldaterne, der er fra Elsas Lothringen og taler fransk, bliver senere anholdt og sendt til Sild. (2).

Barakken, der er opført på Thomas Stoffers grundstykke, kaldes for "Vild Vest". (2). 

12.02.
En ubemandet engelsk redningsbåd på 7 meters længde, driver i land på Havsand.
Værnemagten konfiskerer båd med indhold. (2). 

20.02.
Der sker kraftig allieret overflyvning mod øst på bombetogt til Berlin og Leipzig. Der skydes mod maskinerne fra Rømø. Projektiler falder ned flere steder på øen. Der høres flere luftkampe over skyerne. (2). 

22.02.
En bombe opdages på Jens S. Jacobsens midteng. Den uskadeliggøres. (2). 

24.02.
Rømø overflyves af flere hundrede allierede bombefly fra vest. Der skydes mod nogle af dem fra Robbestillingen og fra Lakolk. (2). 

Sprængbomber nedkastes over Rømø. (19). 

25.02.
Ca. 100 allierede bombemaskiner vender tilbage fra øst over Rømø.
Der skydes mod nogle af dem fra Robbestillingen og fra Lakolk.
Et tysk jagerfly angriber nogle af de allierede fly, men fortrækker hurtigt, da de åbner ild mod den.
En del af projektilerne fra de allierede fly lander i området omkring Juvre og Toftum. Flere projektiler slår ind i bygninger.
Ingen dyr eller mennesker kommer til skade .(2). 

23.04.
Der sker kraftig allieret overflyvning om natten. Der skydes fra Esbjerg og Fanø. (2). 

01.05.
Der opslåes en bekendtgørelse fra den tyske værnemagt bl.a. om at: Diger, forland og strandområder på Rømø erklæres for spærreområder. Ingen adgang for civilpersoner. (2). 

13.05.
Øens nordligste ejendom (Der lå lige overfor Juvrevej 104. - I dag er der bygget et nyt hus på tomten) (12), tilhørende Theodor Lytzen, nedbrænder, efter der er nedkastet ca. 150 brandbomber (Heraf 21 forsagere) fra en eller flere amerikanske bombefly. Bomberne nedkastes i et 5 km bredt bælte. Ingen personer skades, men flere kreaturer får brand- og snitsår. Brandbomberne starter også en hedebrand. Et stort område nord for Juvre evakueres indtil de ueksploderede brandbomber er afmonterede af kvartermester Colberg fra Kolding fra Vestre Luftværnskommando ­hjulpet af politiet og  CB-kolonnen på Rømø. (1,2,11). 

28.05.
1 brandballon falder ned. (11). 

(01.06.)       
Et lig driver i land. (1). 

(03.06.)       
Rømø sogneraad nedsætter et evakueringsudvalg. (2).

06.06.          
D-dag. Allieret invasion i Normandiet.

(09.06.)       
Politivagten på Rømø meddeler, at færdsel på Havsand er forbudt. Overtrædelse medfører beskydning fra vagtposter. Strandfogederne er undtaget. (1). 

(14.06.)       
Indrejsebestemmelserne til Rømø skærpes. Kun personer der skal til Rømø i "strengt nødvendigt ærinde" kan få indrejsetilladelse. (1). 

(20.06.)       
Beboere registreres, for det tilfælde at befolkningen på Rømø skal evakueres. (2). 

Flere steder ses private beskyttelsesrum udgravet i klitter m.m. (2). Ofte er de bygget ind i en klit af brædder med jord og græstørv over. De er siden alle forsvundet igen. (12). 

(26.06.)       
En brandbombe findes  på Hans Jessens andelsstykke ned imod fyldgraven. (Beliggende ud for Juvrevej 95 ?)(12). Den uskadeliggøres af politiet. (2,11). 

(26.06.)       
Hærstyrkerne på øen sendes væk og erstattes af marinen (Nogle hundrede mand). (2). 

(28.06.)       
Ordenspolitikommandoen i Aarhus meddeler, at farvandet langs vestkysten af Rømø spærres for al sejlads i en afstand af 2 sømil fra kysten. (1).  

30.06. - 05.07.        Folkestrejke i København.

…..08. Fly fra Luftwaffe, 2. jagtdivision, Stab II./Ln.Rgt. 212 (0) overflyver Rømø i et raid (32). Muligvis mellem den 16. og den 17. august.

16.08.
Der sker kraftig allieret overflyvning om natten. Der skydes fra Rømø, Sild og Fanø. (2). Denne nat mellem den 16. og den 17. august 1944 krydser mere end 800 tunge allierede bombefly Jyllands vestkyst på vej mod bombninger af Kiel og Stettin samt mineudlægninger i Østersøen.
46 engelske Pathfinderfly fra nr. 8 Group krydser ind over Rømø på vej til Kiel over Aabenraa (32).

30.08.
En tysk soldat, Bootsmannsmaat Herbert Juch, begår selvmord. Han skyder sig i barakbyen i Kongsmark (Rixdorf). Hans soldaterkolleger forsøger at få ham begravet på kirkegården uden kiste som landsforræder, men præsten nægter da han ønsker en værdig begravelse af manden.
Han bliver efterfølgende begravet på Rømø Kirkegård den 3. september 1944 af pastor Nicolaisen fra Ballum.
Herbert Juch er født den 23.09.1920 i Sepplingen i Braunschweig og uddannet tømrer. Han er siden overført til den tyske kirkegård i Oksbøl. (34, 35).

(06.09)                          
Flytekniker Eric N. Jolly og skytte Kenneth A. Nordheimer ( fra Royal Canadian Airforce - i fly fra RAF) findes døde på stranden.
De styrter ned med et Lancaster III fly (PB239 - kodet LQ-D) på en mission til Stettin den 17.08. hvor der skal udlægges miner i Kielerbugten. Det formodes at flyet skydes ned af en tysk natjager og styrter i havet sydvest for Rømø. Alle 8 besætningsmedlemmer dør ved styrtet.
Eric og Kenneth begraves på Rømø af den tyske feltpræst fra Sild den 07.09.  (1,9,20,34).

(08.09.)       
En s
tor spærrebalon (måske 20 m. lang ?)(12) driver ind over øen. På gl. skinnevej sætter den sig fast i eltråde hvorved 2 lysmaster rives op og 3 rykkes løs. Ballonen driver senere videre. (1).

19.09.          
Dansk politi arresteres og deporteres af Værnemagten.

(...12.)        
De tyske soldater bruger strøm for 3000 kr. i december måned fra Aabenraa + "lokal" strøm. (2).

08.12.
Værnemagten eksproprierer Knud Jensens sal i Toftum. 15 soldater indkvarteres. Tolderboligen i Toftum eksproprieres ligeledes. (Den lå overfor det gamle mejeri. Den er senere fjernet). (12).
18 soldater indkvarteres heri. Alle spiser i "Stillingen". (2). 

Ca. 250 tyske soldater ankommer med skib fra Sild. (2). 

(......) Evt. 1943.
Værnemagten arresterer en gammel dame fra Tvismark, der er kravlet under pigtrådshegnet ind i minefeltet omkring Robbestillingen for at plukke tranebær. Værnemagten mener, hun er en mandlig spion der er forklædt. Politibetjent Henning Klausen klarer situationen. (16).

"Næste side = 1945"

til top