Rømø under 2. verdenskrig

Efter 1946

Forside om 2. verdenskrig


Forside om Rømø

     Før 1940

     1940

     1941

     1942

     1943

     1944

     1945

     1946

     Efter 1946

     Kilder

     Links
 

Kontakt

1947
......
I bladet æ Rummelpot` fra 1947 skrives følgende:
"En Vognmand fra Rømø, der under Krigen havde udført Kørselsarbejder for Tyskerne og herved skaffet sig en ulovlig Fortjeneste paa 39 Kr., blev idømt en Bøde på 150 Kr. Den ulovlige Fortjeneste konfiskeredes. Der var af Prisdirektoratet nedlagt Paastand om Fængselsstraf. Vognmanden havde taget 85 Øre pr. km, men maatte kun tage 75 Øre." (47).

1967
09.08.
En flyverbombe fra 2. verdenskrig sprænges på Rømø Sønderstrand. (1).
 

1997
...05. 
En del af en flyvinge findes på Havsand syd for windsurferområdet. Den deponeres i Mammutbunkeren. (7). 

 

......
Fiskere finder af og til flyrester fra krigen under fiskeri. De afleveres som affald på kajen i Havneby. Hvis der er mærker, bogstaver eller tal på flydelene informeres flyvestation Skrydstrup, der afhenter delene. (22). 

 

......
Ved ekstra lavvande kan man se rester af et nedstyrtet fly i Vadehavet øst for Borrebjerg. (23).

"Næste side = SLUT - Derfor retur til forsiden om 2. verdenskrig"

til top