Rømø under 2. verdenskrig

1945

Forside om 2. verdenskrig


Forside om Rømø

     Før 1940

     1940

     1941

     1942

     1943

     1944

     1945

     1946

     Efter 1946

     Kilder

     Links
 

Kontakt

05.01.
Duhns bageri beslaglægges af Værnemagten. (2).                

Vinterforbrug af rugmel til de tyske styrker på øen losses i Kongsmark. I alt 14 tons, der køres til bager Duhn i Mølby. (2).

I Kongsmark beslaglægger Værnemagten sommerhuset "Rømø-hytten". 3 soldater indkvarteres. (2). 

Tyske soldater er mange steder indkvarteret hos private. Bl.a. 15 mand hos Knud Jensen i Toftum. (2). 

07.01.
Der er nu be
skæftiget 2.406 personer ved de militære anlæg på øen. De fordeler sig til 875 soldater (RAD = Reicharbeitsdienst), 12 fra byggeorganisationen OT (Organisation Todt), 1.245 udlændinge (primært danskere) samt 274 tyske civilarbejdere (45).

12.01. 20.30.
Kraftig allieret overflyvning. Spredt skydning fra Rømø. Et fly styrter ned.......(2). 

(19.02.)       
Tyverier griber om sig på øen. (1). 

(11.03.)       
Et fastlønnet vagtværn oprettes på Rømø af sogneraadet for at mindske antallet af indbrud og tyverier. (1). 

11.03. 13.... 
Der foregår kraftig allieret overflyvning mod øst. Der nedkastes bomber over Kiel, Hamburg og Bremen. (2). 

17.03.
Der gives en intern militær besked om at den tyske værnemagt genoptager øvelsesskydningerne med V-2 raketter i Vadehavet mellem Hindenburgdæmningen til Sild og Fanø. (36).

21.03.
Tyske stillinger på Rømø angribes af 4 lavtgående fly. (19, 24).

30.03.
Rømø overflyves af ca. 40 lavtgående allierede fly på vej østpå. (8). 

...04.
I april overføres Feldkommandantur (FK) 1044 til Rømø. Feldkommandanturen har indtil da haft ansvaret for at anlægge Kriemhildstillingen mellem Rejsby og Haderslev.
Feldkommandanturen ledes af generaloberst Feldt. (40).

23.04.
Der sker igen luftangreb på tyske stillinger på Rømø (Bordwaffen). (19, 24). 

(......)
I krigens sidste tid sker det, at tyske soldater i mørkningen banker på de lokale landmænds vinduer for, ulovligt, at bytte tobak til kød og æg. Flere tyske soldater optræder aggressivt (p.g.a. af sult ?). (12). 

(......)
I krigens sidste tid er de værnepligtige tyskere på Rømø stadig yngre og ældre. 15-16 årige drenge og 60-årige mænd. Drengene søger af og til ud hos de lokale for at få trøst. (12). 

(.....05)
I maj 1945 befandt der sig 20 flygtninge på Rømø (44).

05.05.          
Danmarks befrielse.
 

Alle dannebrogsflag hejses på Rømø. Alt unødvendigt arbejde standses. Dagen fejres som en festdag. Kirkeklokkerne ringer en time. (1,2). 

(......)
Der dannes efter krigen et 10-mands udvalg på Rømø bestående af lokale beboere, som registrerer hvem der har arbejdet for Værnemagten på Rømø under krigen og hvordan med henblik på evt. retsforfølgelse (28). 

06.05.
Der afholdes takkegudstjeneste i Rømø Kirke. (2).

(06.05)
De tyske styrker på Rømø, ca 800 mand, overgiver sig til 4 danskere: 2 betjente og 2 frihedskæmpere. (1).
 

(09.05.)       
80 tyske soldater forlader Rømø i skib fra molen i Kongsmark mod syd. (2). 

Billede i stort format 356 kb)
Skibe forlader molen i Kongsmark med tyske soldater. 1945 eller 1946.

10.05.
De tyske soldater afleverer deres våben til de danske politibetjente på øen. Betjent Rasmussen og betjent Clausen. (2). 

Frivillige rømøsere holder vagt ved våbenlagrene i Robbestillingen indtil d. 17.05. hvor ordningen inddrages (1,2).

11.05. 00.30.
En hestevogn med tyske soldater kører på en landmine på vej ud til "Stillingen". Begge heste dræbes. 1 tysker såres let og 1 tysker såres hårdt. Den hårdt sårede overføres til Sild, hvor han senere dør. (2). 

En motorbåd med en engelsk oberst, en engelsk marinemajor og en fransk løjtnant (tolk) kommer til Rømø fra Sild. De hyldes ved færgebroen i Kongsmark. Der overrækkes blomster og søspejderne hilser med fuld honnør. Lærer List byder velkommen på engelsk hvorefter der synges. Der drøftes kort med de danske myndigheder hvorefter der lægges blomster på de faldnes grave på kirkegården. Personerne sejler igen efter 1 time på Rømø. (1,2). 

600 tyske soldater forlader Rømø i 4 store og 4 små skibe med kurs mod syd. De må kun medtage levnedsmidler. (2). 

(12.05.)       
Der opstilles en dansk vagtpost på klitten vest for H. Bundesens Vestergaard på Sydøen.
(2). 

(14.05.)       
Flere tyske soldater forlader Rømø. Bl.a. oberleutenant Seeger, oberleutenant Schimmelmann og ca. 20 soldater.
Seeger havde sine kontorer syd for den gamle skinnevej på Kræmers Toftparcel. (1).

Schimmelmann skal sammen med de tilbageblevne 20 soldater samt 80 nyankomne soldater fra Sild sørge for at optage de landminer der er nedlagt omkring flere af stillingerne på Rømø. (2). 

17.05.
Flere rømøboere har under de sidste dages begivenheder fået deres flagstænger ødelagt. (1).                  

(19.05.)       
De første sommerhusejere på Lakolk kommer til øen for at tilse deres huse efter krigen. (2). 

De tyske flygtninge på Rømø (32 stk) bliver indtil hjemsendelse kan finde sted internerede på det tyske mødrehjem "Haus Heimattreue" i Kromose. (1). 

22.05.
26 englændere og 10 danske frihedskæmpere ankommer til øen. De inspicerer Robbestillingen. Englænderne tager fra Rømø igen om aftenen. Dog forbliver en engelsk major og en engelsk oberst på øen. (2). 

2 engelske soldater frarøver nogle afvæbnede tyske soldater deres armbåndsure og andre værdigenstande i en bunker. Værdigenstandende afleveres senere efter ordre fra en engelsk officer til det danske politi. (2).

De tyske soldater på øen får frataget deres håndvåben med tilhørende ammunition og håndgranater. Det sendes til "Kompagniet" i Tønder. (1).

En tysk mariner, math, findes ilanddrevet død på stranden. (1).


En lille rapport fra Rømø i Jydske Tidende
den 22. maj 1945.
Det var nu de færreste miner der i virkeligheden
var fjernet på dette tidspunkt.

23.05.
De to højerestående engelske soldater samt 9 frihedskæmpere forlader øen. 1 frihedskæmper bliver tilbage. (2). 
Ifølge en anden kilde bliver frihedskæmperne fra Skærbæk på øen ca en uges tid og det er ikke højerestående soldater de eskorterer men engelske teknikere der bliver en rum tid på øen (41).

(26.05.)       
Politiet advarer badende mod at svømme for langt ud fra strandene på den Jydske vestkyst p.g.a. minebælterne. (1, 2). 

27.05.
En engelsk major og en engelsk officer ankommer til øen. En af dem hedder muligvis Bennet. De uddeler chokolade, appelsiner m.m. til børn i Kongsmark. De bliver indkvarteret i en af Værnemagtens større barakker i Klumpbjergene. (2). 

29.05.
15 engelske soldater ankommer til øen. De indkvarteres i lejren i Klumpbjergene vest for Kongsmark. (2). 

Tyskere på Rømø får deres formuer beslaglagt. Ialt 107.000 kr. Heraf 35.500 kr. hos et stort entreprenørfirma og 70.500 kr. hos det tyske militær. (1).

Der er 200 tyske soldater tilbage på Rømø. (2). 

(29.05.)       
30 soldater fra Royal Air Force kommer til øen og overtager bevogtningen af de militære anlæg. (2). 

01.06.
Tyske soldater er i gang med at fjerne de ca. 6.000 landminer på øen. Der er minefelter ved Stagebjerg og Høstbjerg samt et stort minefelt vest for Tvismark omkring Robbestillingen. (1).

Øens 2 politibetjente anholder 3 tyske statsborgere på øen. De 2 kommer tilbage til øen efter nogle dages forhør. Den tredje interneres i Faarhuslejren og returnerer først til Rømø d. 28.11.1945. (1). 

02.06.
2 tyske Fieseler Storck fly ankommer til Rømø med 4 engelske soldater, der skal inspicere Wassermannradaren. Bl.a. er staups captain J.J. Gestee og squadron leader C. Bailtie med.
Flyene letter igen om aftenen. Det ene fly rammer 2 hegn under start og bliver beskadiget. De to officerer må overnatte i "Stillingen". (2). 

De engelske soldater holder fest i "Stillingen". Adskillige af øens beboere deltager. (2). 

03.06.
Det ubeskadigede Fieseler Storck returnerer med reservedele til det andet fly, og efter reparation forlader begge fly øen. (2).

Der er nu ca 40 engelske soldater på Rømø. (1).

(03.06.)       
2 tyske minører dræbes under optagelse af en landmine i minefelt på Nørrelandet. (1). 

05.06.
Grundlovsdag fejres i militærbarakken vest for Kongsmark (Klumpbjergene). 250 rømøsere møder op samt de engelske soldater. Oberst W. Proctor Wilson fra BBC i London og Kaptajn i R.A.F. H. E. Bennet er hædersgæster. (2). 

(10.06.)       
35 soldater fra R.A.F. med kaptajn Bennet i spidsen indbyder danskerne til fest i den store barak i Klumpbjergene. Ca. 250 møder op. Den store spisesal er fint pyntet. Der er engelsk orkester og der serveres gratis the og kaffe. (1). 

(11.06.)       
Der afholdes fodboldkamp mellem engelske soldater og Rømøboere. Rømøserne vinder 3-0. (1). 

12.06.          
Planlægning af den store allierede øvelse: Excercise POST MORTEM starter (32).
 

20.06.
1 Fieseler Storck fly lander øst for Søren Hansens ejendom. 2 engelske officerer fra Sild er med. De bliver kørt ud til "Stillingen". De flyver tilbage til Sild efter et par timer. Flyet letter på mindre end 30 m. (2). 

22.06. og 23.06.
I forbindelse med afholdelse af den store øvelse Excercise POST MORTEM ankommer ca. 150 tyske soldater, der under krigen har arbejdet med radaranlæggene på Rømø. (2). 

25.06.
POST MORTEM øvelsen starter. Knap 300 fly allierede fly laver 11 fingerede angreb over Danmark og Nordtyskland. Radaranlæggene på Rømø er bemandede igen og afprøves. ROBBE-stillingen er sammen med AUSTER radarstillingen på Sild og AMEIS ved Løjt Skovby underlagt radarcentralen STAR lige syd for den dans-tyske grænse (30). 

27.06.
1 fly ankommer med 2 engelske officerer. (2).  

Der afholdes fest efter ringridning og senere indbyder englænderne til at fortsætte festen i "Den store sal". (2). 

3 danske officerer er på øen. (2). 

29.06.
1 Fieseler Storck afleverer 1 engelsk person på øen. Flyet letter straks igen. Han bliver samlet op og fløjet bort af maskinen efter 3 timer på øen. (2). 

01.07.
I dag har der igen været mange engelske fly over Rømø. De har nedkastet stanniolstrimler (window) som et led i POST MORTEM øvelsen. (2). 

05.07.
POST MORTEM øvelsen slutter. 

07.07.
Robbe-stillingen bliver inspiceret af militær fra det engelske luftvåben (30). 

Billede i stort format 385 kb)
Engelsk militær på inspektion i Robbe-stillingen.
Bilerne er Opel Olympia beslaglagt fra den tyske hær.
De er på vej mod Lakolk ad Vesterhavsvej.
Den forreste bil er overmalet men med tysk nummerplade WH 734.803. 1945.

(18.07.)       
Ca. 70 tyske soldater forlader øen. (2). 

De sidste almindelige tyske soldater forlader øen om et par dage. (2). 

De tyske flygtninge, der var indkvarteret i det tyske mødrehjem i Kromose, er blevet overført til Tønder, og interneret der. (1). 

(22.07.)       
Capt. Bennet fra London forlader øen og afløses af overleutenant Smidt fra Canada. Han bor i barak vest for Kongsmark. (2). 

27.07.
I den sidste uge er mindst 170 tyske soldater rejst fra øen. (2). 

Demonterede barakker, bohave, kakkelovne, komfurer m.m.m. fragtes dagligt fra øen til Tønder. Her skal barakkerne genopføres til flygtninge. (2).

(...07)
I slutningen af juli 1945 flyttes en del militærbarakker fra Rømø til flygtningelejren på Eksercergården i Tønder
. (46). 

(06.08.)       
En hornmine er skyllet i land ud for Lakolk. (1). 

17.08.
Royal Air Force har forladt øen. "Ørkenrotterne" er kommet i stedet. (2). 

(22.08.)       
Tyske soldater bevogter stadig de militære anlæg i Robbelejren. (2). 

Der sker indbrud i den ene barak vest for Tvismark. 3 unge mennesker fra øen prøver at stjæle granater m.m. De har lavet tyveri(er) i militæranlæggene tidligere. De bliver anholdt og ført til arresten i Tønder. (2). 

Tre hornminer skyller i land ved Lakolk. De sprænges af dansk minørhold. (1). 

04.09.
Flight Officer Alan S. Drinkwater overtager kommandoen over den engelske RAF-enhed der hjælper med at nedtage radaranlæg på Rømø. (40).

26.09.
2 mand fra den danske hærs Parkkommando under ledelse af premierløjtnant Mortensen, nedtager barakker og andet udstyr på øen. Det meste sendes til kommandoens hovedkvarter i Kolding. Noget sælges på Rømø. (2). 

Der er ca. 15 englændere fra R.A.F. på øen. (2). 

(05.10.)
Det engelske militær afholder øvelse hvor der affyres V-1 og V-2 raketter fra et sted på den Schleswig-Holstenske kyst over Sild med nedslag i havet vest for Rømø. Det lykkes ikke udkiksstationen på Rømø at se raketterne, men suset fra dem kan høres! (1).

(08.11.)       
Tønder politi har en betjent udstationeret på Rømø: Henning Klausen.  

Rigspolitiet vil udstationere en afdeling af kystpolitiet på Rømø. En overbetjent og 5 kystbetjente med hovedkvarter i tyskernes stabsbarak i Kongsmark. (1). 

(21.11.)       
Der "renses ud" med omvendt fortegn på Rømø. Et afgået tyskervenligt bestyrelsesmedlem for det planlagte forsamlingshus genvælges med stort flertal, mens den dansksindede formand Alfred Schmidt ikke genvælges. 2 af bestyrelsens dansksindede medlemmer nedlægger straks deres mandater. (Mange lokale arbejdede for tyskerne under krigen til gode lønninger på Rømø). (1,2). 

01.12.       
Engelsk Spitfiremaskine styrter i Vadehavet syd for Rømødæmningen.
Jydske Tidende omtaler ulykken således tirsdag den 4. december:
"Rømøfærgen "Sønderjylland" var i Lørdags Midtpunktet i en Række dramatiske Begivenheder i Farvandet mellem Rømø og Fastlandet. Det begyndte med, at Rømøs Beboere Kl. ca. 4 om Eftermiddagen saa en engelsk Flyvemaskine komme fra Vest og derpaa af en eller anden Grund eksploderede lige Øst for Kongsmark og styrtede ned i Vadehavet. Færgeriets Mandskab gjorde straks "Sønderjylland" klar, og med Øens Læge, Dr. Hjort, om Bord, stod den ud i Dybet. En Jolle blev bemandet og sendt til Ulykkesstedet. Den saakaldte Vise blev undersøgt; men det viste sig at den forulykkede Flyvemaskine havde boret sig ned i Sandet, saa den var fuldstændig begravet. Al Eftersøgning efter de Forulykkede var forgæves......
Om Søndagen ankom en engelsk Patruljebaad fra Højer til Vraget af den nedstyrtede Flyvemaskine. Man fandt Liget af Piloten, den eneste der havde været om bord paa Maskinen, som ellers havde en Besætning paa fire Mand. Liget overførtes til Sild. Blandt de i Patruljebaaden værende Soldater befandt sig en Canadier, der talte udmærket Dansk". (1).

Ifølge fyrdirektoratets rapport var forløbet lidt anderledes. Bl.a. nævntes det at flyet styrtede i Vadehavet mellem Rømø og Ballum Sluse og at piloten blev fundet ved flyet og bragt til Kongsmark hvorefter han blev overgivet til RAF på Sild. (34).

Flyet var en Spitfire FR XIV NH899 fra 411. squadron. Piloten var flyverløjtnant Kenneth Stephen Sleep fra Royal Canadian Airforce. Han blev siden begravet på Hamborgs kirkegård. Man fandt aldrig ud af hvorfor han tabte kontrollen med flyet og styrtede. (34).

06.12.
Engelsk militær inspicerer radaranlæggene på Rømø for sidste gang. Alt radarudstyr der ikke er sejlet til England med undtagelse af Mammutradaren ødelægges herefter (30). 

12.12.
Der sælges i dag og de 2 følgende dage brænde fra de tyske barakker. (2). 

En tysk sprængkommando ankommer under ledelse af en dansk sprængningsafdeling fra Jyske Division for at sprænge 200 ton ammunition. Der sprænges 100 kg. af gangen. Der skal bruges 14 ton sprængningsdynamit til arbejdet i alt. Det vil give voldsommere rystelser end sprængningerne af landminer. (1). 

14.12. og 15.12.
En del ammunition sprænges. (2). 

17.12.
14 sprængninger i "Stillingen". (2). 

19.12.
Sprængninger vest for Tvismark. (2). 

Billede i stort format (262 kb)
Sprængning af tysk ammunition et sted på Rømø efter befrielsen.
1945 eller 1946.

(25.12.)       
Rømø kommune køber af Staten ved politimester Bøving 4 tyske  barakker til videresalg. Sognerådet har desuden købt en større solid barak for 2400 kr. der sandsynligvis skal flyttes til et grundstykke kommunen ejer i Kongsmark vest for lærerboligen. Sognerådet tænker på at indrette kommunelokale og bibliotek samt mødelokale til 80 personer i barakken. (1). 

(......)
Montgomery ?!? besøger Rømø efter krigen. Hans fly lander på marken syd for ejendommen Vestervej 35. (12). (Denne oplysning er næppe sand).

(......)
Efter krigen graver Rømøsere tønder op med benzin ved Kaiserhalle i Lakolk. Tyskerne havde gravet dem ned under krigen. Englænderne måtte ikke få det at vide da Rømøserne ville beholde brændstoffet selv !. (14).

"Næste side = 1946"

til top