Rømø under 2. verdenskrig

Kilder

Forside om 2. verdenskrig


Forside om Rømø

     Før 1940

     1940

     1941

     1942

     1943

     1944

     1945

     1946

     Efter 1946

     Kilder

     Links
 

Kontakt

1)       Presseklip fra forskellige aviser
2)       Dagbog fra krigen, ført af en beboer på øen
3)       Befæstningsregistrering Lakolk, O. Andersen. 1989
4)       Chr. Jørgensen, mundtlige oplysninger. 1993.
5)       Michael Svejgaard, mundtlige oplysninger. 1993.
6)       Peter Tappe, mundtlige oplysninger. 1993.
7)       Egne oplysninger.
8)       H. S. Kristensen: Vestallierede luftangreb. 1988.
9)       A. Bjørnvad: Faldne allierede flyvere 1939-45. 1978.
10)     Walther Thye, mundtlige oplysninger, via M. S. Hansen, Sønderborg.
          1988.
11)     Civilforsvarsstyrelsen.: Luftværnsmæssige begivenheder under
          krigen. 1939-45. 1950.
12)     Louis Bundesen, Bredebro, mundtlige oplysninger. 1993.
13)     Ellen Rasmussen, Gråsten, mundtlige oplysninger., via M. S. Hansen,
          Sønderborg. 1988.
14)     Arne Dolleris, Odense, mundtlige oplysninger., via M. S. Hansen,
          Sønderborg. 1988.
15)     Jacob Thomsen, Ellum, mundtlige oplysninger. 1993.
16)     Henning Klausen, Hobro, mundtlige oplysninger., via M. S. Hansen,
         Sønderborg. 1988.
17)     Louise Duhn, Rømø, mundtlige oplysninger. 1993.
18)     Knud Elkær Larsen, Ballum, mundtlige oplysninger. 1994

19)     Harald Voigt: Die Festung Sylt
. 1992.
20)     Rudolf Clausen, Esbjerg: Flyregistringer 1993. (Upubl.).
21)     Indberetning fra klitfogeden på Rømø til overklitfogeden i Oksbøl.
          Landsarkivet i Aabenraa.
22)     John Larsen, Mølby, mundtlige oplysninger. 1997.
23)     Christian Jørgensen, Flyhistorisk Selskab, mundtlige oplysninger.
         1997.
24)     Ernst Adams, skriftlige oplysninger via Siegfried Lorenzen,  Tønder.
         1997.
25)     Uddrag af El-værksbestyrer Christian Bundesens (Cedde Buunes)
         dagbog ved Karla og Aage Bjerre, Odense. 1997.
26)     Finn Clemmensen, Skærbæk, mundtlige oplysninger. 1994
27)     H.E. Sørensen: Lakolk 1898 - 1998. 1998.

28)
       
Niels Schmidt, skriftlige oplysninger via Siegfried Lorenzen, Tønder.
         1998.

29)
        
Carsten Petersen: Luftkrig over Danmark. 1985. bind 1 – 5.
30)
        
George Løwe: Tilintetgørelsen af Luftwaffe i Danmark 1945. 2000.
31)
       
Henrik Becker-Christiensen: Grænsen i 75 år. 1995.
32)
       
Carsten Petersen: Nætter i august 1944, 2001.
33)
        
Wilhelm La Cour: Danmark under besættelsen. 1947.
34)
        
Søren Flensted, Billund, mundtlige og skriftlige oplysninger. 2003-
         2005.
35)     Erik Rosenberg, Skærbæk, skriftlige oplysninger. 2002.
36)    Tysk militær indberetning (KTB W.B.Dän, 17.03.1945).
37)    Leif Petersen, skriftlige oplysninger. 2000.
38)    Jørn Junker, skriftlige oplysninger 2003 og 2004.
39)    Jürgen Friese: Der Atlantikwall auf Rømø. 2003.
40)    Ole Gellert Andersen: Flyvepladsen på Skrydstrupmark. 2003.
41)    Henrik Skov Kristensen (1993):Modstandsbevægelsen på Skærbæk-
        egnen. I Sønderjyske Årbøger 1993.

42)   
Civilforsvarsstyrelsen.: Statens civile Luftværn 1938-1949. 1950.
43)   
Flemming Wraae et al.: På tværs med toget - fra Tinglev til
        Tønder. 2004.
44)    Flygtningeadministrationen: Flygtninge i Danmark 1945-1949. 1950.
45)  
 Baufortschrittmeldungen für Deutscher Bucht und Inseln,
        07.01.1945.
BA/MA, Bundesarchiv / Militärarchiv, Freiburg.
46)    Ingolf Haase: Flygtningelejren på Eksercergården i Tønder.
        I: Sønderjysk Almanak. 2000.
47)    Æ Rummelpot`, 1946 og 1947.
48)    Peter Lützen: Om invasionen i Danmark. Arkiveret i Dansk
        Centralbibliotek for Sydslesvig, personarkiv nr. 349. Via: Birgitte
        Herreborg Thomsen (2003): Danske sydslesvigske soldater i Danmark
        1940-45.
49)    Poul Bech (2008): Søkrig i danske farvande under Anden Verdenskrig
        1939-42

til top