Rømø under 2. verdenskrig

1946

Forside om 2. verdenskrig


Forside om Rømø

     Før 1940

     1940

     1941

     1942

     1943

     1944

     1945

     1946

     Efter 1946

     Kilder

     Links
 

Kontakt

(18.01.)       
Efterladt ammunition fra det tyske militær sprænges på øen. Sprængningerne er meget voldsomme. De kan høres over store dele af Vestslesvig. Bl.a. går det ud over  Arthur Bundesens købmandsforretning, hvor hans to store butiksruder knuses. (1). 

09.03.
Tønder ret holder ret i tyskerbarakken i Kongsmark. En del skifteretssager skal bl.a. behandles. (1). 

(27.04.)       
Det danske Parkkompagni under ledelse af overofficiant Jensen fra Tønder forestår bortsalg af de resterende tyske barakker og skure på Rømø. Den danske marine køber nogle barakker, skurene sælges til forskellige øboere for 300,- kr. pr. stk. og opefter. (2). 

(12.05.)       
Tønder ret holder ret i den tyske stabsbarak i Kongsmark. (2).

26.06
Tønder Amtstidende beskriver hvordan øen nu igen er tilgængelig for turister. Der advares mod at svømme for langt ud på grund af søminebæltet og endelig beskrives hvordan den tyske værnemagt har vandaliseret Lakolk med bunkersbyggerier m.m. så badebyen dårligt er til at kende igen (1).


Advarsel i Tønder Amtstidende den 26.06.1946.

(09.08.)       
De danske myndigheder udsteder forbud mod at bade på den danske vestkyst p.g.a. minefare. (1). 

11.08.
De store gamle bygninger "Kaiserhalle" og "Drachenburg" i Lakolk er i elendig forfatning efter tyskernes brug af dem under krigen, og de kan endnu ikke anvendes. (2). 

06.09.
En sprængstofkyndig fra Hærens tekniske korps, 2 danske værnepligtige og 12 tyske soldater er ankommet til Rømø. Der er flere gange fundet ikke tilintetgjort ammunition, miner m.m., hvor dette sidste vinter er blevet sprængt. Disse områder skal renses af de ovenfor nævnte. (1). 

Billede i stort format (414 kb)
Hollandske 20 mm sprænggranater glemt eller gemt i bunker "Klitten" i
radarstillingen Robbe Nord. De blev fundet ved åbning af bunkeren i 1997.
Ammunitionen blev siden destrueret ved sprængning af eksperter fra
flyvestation Skrydstrup. 1997.

03.10.
Sprængningsafdelingen har nu afsluttet sit arbejde på øen. Der er blevet sprængt ca. 2 tons "glemt" ammunition. (1). 

......
Æ Rummelpot`skriver i 1946 følgende:
"Efter at Tyskerne har forladt Rømø, udvandrer ogsaa de unge Piger fra Øen. Ved et Ungdomsmøde var der mødt 40 unge Mænd og kun 10 Piger. Det var saaledes for en gangs Skyld Mændene, der var Bænkevarmere". (47).

......
Under en jagt findes alligevel en bunke ikke sprængte miner. 12 tallerkenminer og ca. 15 stokminer. (10). 

"Næste side = Efter 1946"

til top